Zgłoszenie przestępstwa, czyli o technicznej stronie postawy obywatelskiej

Zdarza się, że jesteśmy świadkiem popełnienia jakiegoś przestępstwa. Kradzieży samochodu, dewastacji witryny sklepowej bądź włamania do mieszkania. Być może sami staliśmy się ofiarą przestępstwa, w czasie, gdy ktoś próbował nas oszukać. Jeszcze innym razem możemy mieć podejrzenia, że w sąsiedztwie krzywdzone są dzieci. Część z nas bezzwłocznie zgłasza takie sytuacje na policji lub w prokuraturze. Część jednak nie podejmuje takiej inicjatywy, a często wynika to z braku wiedzy, jak to zrobić. Warto zatem zapoznać się z naszymi prawami, które przedstawia nam portal Kruczek za pośrednictwem strony https://kruczek.pl.

Jak zgłosić przestępstwo?

Przestępstwo można zgłosić na policji lub w prokuraturze i można tego dokonać na trzy sposoby – osobiście, pisemnie lub anonimowo. W pierwszym przypadku po prostu należy udać się do jednostki policji lub do prokuratury i złożyć zawiadomienie. Nie musi to być jednostka właściwa dla miejsca zamieszkania lub zameldowania. Nie ma też znaczenia miejsce popełnienia przestępstwa. A zatem może to być dowolna lub po prostu najbliższa jednostka. Istotne jest również, że na policji zgłoszenia można dokonać całodobowo, natomiast w prokuraturze jedynie w godzinach pracy urzędników (najczęściej 8-16). Zgłaszając przestępstwo osobiście należy mieć przy sobie dokument tożsamości. Po identyfikacji zostanie spisany protokół z zeznania, który później należy podpisać. Zgłoszenie pisemne wysłać można tradycyjną pocztą, faksem lub za pośrednictwem e-maila. Takie pismo powinno zostać wysłane do jednostki policji lub prokuratury właściwej dla miejsca popełnienia przestępstwa. W internecie można znaleźć wiele wzorów takiego dokumentu, który zawiera opis sprawy, informacje kto jest sprawcą oraz dane osoby składającej zeznanie i jej podpis. Jak informuje nas portal Kruczek przestępstwo można zgłosić również anonimowo, gdy nie chcemy podać naszych danych z różnych przyczyn. Można tego dokonać telefonicznie lub pisemnie.

Kto może zgłosić przestępstwo?

Przede wszystkim ofiara. Prócz niej każdy, kto ma jakiekolwiek informacje o przestępstwie, niezależnie od tego, czy był jego świadkiem czy też usłyszał od kogoś, że takie wydarzenie miało miejsce. Warto zatem posiadać takie informacje, by móc zgodnie z prawem bronić bezpieczeństwa swojego i okolicy.