Zaćma operacja jedyną skuteczną metodą leczenia zaćmy?

Postępująca choroba oczu, w której wyniku dochodzi do zmętnienia soczewki oka, nazywana jest zaćmą lub kataraktą. Schorzenie może być wrodzone lub nabyte, najczęściej jako konsekwencja procesu starzenia – po 70 roku życia większość osób posiada zaćmę w większym lub mniejszym stopniu. Na szczęście można ją leczyć. W jaki sposób?

Zaćma – jedna z najniebezpieczniejszych wad wzroku

Prowadzi do znacznego pogorszenia się wzroku, a w najgorszych przypadkach nawet do ślepoty. Oprócz zaćmy tego rodzaju, mamy też do czynienia z zaćmą wrodzoną, i dotyczy to 1/3 rozpoznawanych przypadków, a także wtórną wobec innych schorzeń i czynników, np. cukrzycy, urazu gałki ocznej, obecności ciała obcego w oku, jaskry, ekspozycji na promieniowanie podczerwone. Rozpoznanie zaćmy nie stanowi dla lekarza problemu, do objawów należy pogarszająca się ostrość widzenia, widzenie „za mgłą”, problemy z oceną odległości, a w poważniejszych stadiach problemy z poruszaniem się.

Jak wygląda leczenie?

Leczenie jest w pewnym stopniu uzależnione od przyczyn choroby. Jeśli schorzenie jest wtórne wobec chorób metabolicznych, tzw. zaćma cukrzycowa, leczy się w pierwszej kolejności pierwotną chorobę. Początkowe stadia nie wymagają natychmiastowej interwencji, ale wraz z postępem choroby, jaką jest zaćma operacja staje się koniecznością. Zabieg jest krótkotrwały, bezbolesny, bezpieczny i pozwala na szybki powrót do zdrowia. Wykonuje się go w warunkach ambulatoryjnych. Po wykonaniu serii bezinwazyjnych badań i podaniu znieczulenia w postaci kropli, wykonuje się bardzo niewielkie – 2-3 mm – nacięcie, przez które wprowadza się sondę emitującą ultradźwięki, które rozbijają zniszczoną procesem chorobowym soczewkę. Po całkowitym usunięciu zmętniałej soczewki przystępuje się do wszczepienia miękkiej soczewki sztucznej, wykonanej najczęściej z akrylu. Nie ma potrzeby zakładania szwów, mikronacięcia zamykają się same. Proces gojenia następuje bardzo szybko.

Usunięcie zaćmy jest proste i znacznie poprawia komfort życia

Zaćma operacja znacznie poprawia komfort i jakość życia. Dzięki nowoczesnym technologiom nie jest to już choroba skazująca nas na silne szkła okularowe i widmo ślepoty do końca życia.