BMW Motorrad, bo o nim mowa, został stworzony, dla uczczenia stulecia istnienia firmy BMW.