Rzetelny doradca finansowy

Zakładając pierwszy biznes, posiadając problemy finansowe, starając się o dodatkowe środki pieniężne czy próbując inwestować na giełdzie praktyczną i przydającą się instytucją okazuje się postać doradcy finansowego. Czym zajmuje się rzetelny doradca finansowy i jakie są jego obszary działania? Dlaczego funkcja doradcy jest istotna dla innych ludzi? 

Obszary doradztwa 

Doradca finansowy to zawód, który w życiu biznesowym jest bardzo przydatny. W praktyce polega na udzielaniu rad, opiniowaniu zgłaszanych propozycji, dokonywaniu analiz finansowych, interpretacji wyników, a przede wszystkim na pomocy we wdrażaniu ustalonego rozwiązania. Dobrym przykładem jest egzekwowanie kredytu krótkoterminowego, które polega na przygotowaniu odpowiedniego wniosku kredytowego wraz z załącznikami, bieżącej kontroli wydatkowania środków kredytowych oraz na dalszych pracach związanych z tą kwestią.

Obszary doradztwa finansowego można przedstawić następująco:

 • Udzielenie prawdziwej informacji, porad specjalistycznych,
 • Konsulting na różnych poziomach zarządzania:  finansowy, prawny, menadżerski,
 • Opracowanie i obróbka danych,
 • Dokonanie czynności o charakterze diagnostycznym,
 • Sporządzenie obiektywnych raportów analiz.
 • Analizowanie i interpretacja aktów prawnych,
 • Wyjaśnienie istoty różnych zjawisk gospodarczych,
 • Pomoc klientom w zrozumieniu wydanej opinii.

Rodzaje doradztw finansowych

Doradca finansowy to osoba, która specjalizuje się w wielu formach działalności gospodarczej. W zależności od wybranej dziedziny, może on udzielać rad w kontekście:

 • Wejścia danej spółki na giełdę maklerską – praca polega na sporządzaniu prognoz finansowych, kooperacji między zarządem a właścicielem firmy, kalkulacjach, wyceny spółki i innych czynnościach,
 • Działalności przedsiębiorstwa – doradztwo polega na ocenie inwestycji, wiarygodności kredytowej i na nieokreśleniu instrumentów finansowych rynku kapitałowego,
 • Działalności w zakresie doradztwa w zakresie działalności inwestycyjnej i operacyjnej banku,
 • Zastosowania doradztwa w różnych obszarach działalności podmiotów gospodarczych.

Kto może skorzystać z doradcy finansowego? 

Tradycyjny podział beneficjentów doradztwa finansowego polega na odróżnieniu klientów indywidualnych od tych grupowych. Generalnie podmioty korzystające z tego rodzaju zaleceń to: instytucje międzynarodowe, rządy państw, samorządy, instytucje bankowe, parabankowe i firmy ubezpieczeniowe, korporacje, mali i średni przedsiębiorcy oraz gospodarstwa domowe.

Rola doradcy finansowego 

Jasne jest, że doradcą finansowym jest osoba wszechstronnie wykształcona, wyspecjalizowana w danej dziedzinie, której celem jest ochrona majątku oraz zapewnienie bezpieczeństwa finansowego danemu klientowi. Jego rola opiera się na analizie potrzeb klienta, odpowiednim doborze produktów i środków do realizacji priorytetowych celów finansowych. Ponadto, rzetelny doradca to specjalista, który potrafi utrzymać płynność finansową podmiotu oraz przygotuje korzystną ofertę inwestycyjną. Warto zaznaczyć, że doradca finansowy nie jest pośrednikiem.