Poradnik prawniczy

Stan prawny nieruchomości – o czym mowa?

Stan prawny nieruchomości określa m.in. czy sprzedający daną nieruchomość jest pełnoprawnym właścicielem lub użytkownikiem wieczystym działki, jaka jest jej faktyczna powierzchnia oraz czy przypadkiem teren działkowy, nie jest obciążony żadną hipoteką lub statusem prawnym osób trzecich. Aby sprawdzić stan prawny określonej nieruchomości, należy przede wszystkim zapoznać się z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków oraz w księdze wieczystej, poprzez kontakt np. z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii. Ewidencja gruntów i budynków to obszerny zbiór informacji o gruntach, budynkach oraz lokalach, a także o ich właścicielach i władających danym terenem. Zbiór ten prowadzony jest w sposób jednolity dla całego kraju. Informacje dotyczące ewidencji gruntów i budynków są jawne i udzielane odpłatnie. Księgi wieczyste natomiast, to publiczne, jawne rejestry sądowe prowadzone w celu sprawdzania stanu prawnego określonej nieruchomości.

Co obejmuje stan faktyczny nieruchomości?

Stan faktyczny nieruchomości odnosi się przede wszystkim do fizycznych cech nieruchomości w czasie rzeczywistym – konstrukcji, budowy, materiałów, a także wymiarów danej nieruchomości wyrażonej np. w metrach kwadratowych. Stan faktyczny obejmuje wszelkie elementy składowe oraz cechy charakterystyczne dla danej nieruchomości. Oznacza to, iż za stan faktyczny dla danej nieruchomości należy uznać: rodzaj zabudowy, metraż, ilość pięter, materiały z których nieruchomość została wykonana. Ponadto stan faktyczny określa również naturalne zużycie i stan eksploatacyjny nieruchomości.
Status Nieruchomości zajmuje się prowadzeniem wymaganej prawnie ewidencji księgowo-finansowej (odrębnie dla każdej zarządzanej nieruchomości) oraz rzetelnie gromadzi i starannie przechowuje wszelkie dokumenty związane z terenami nieruchomościowymi.

Wejdź na http://status.pl i zapoznaj się z ofertą zarządcy nieruchomości mieszkaniowych z Warszawy