Nieruchomości mieszkaniowe – zarządzanie i administracja

W branży nieruchomości mieszkaniowych funkcjonują dwa podstawowe pojęcia, czyli zarządzanie i administracja. Wiele osób używa ich zamiennie, nie dostrzegając kilku subtelnych, acz znaczących różnic. Najogólniej rzecz biorcą zarządzanie można zdefiniować jako podejmowanie decyzji kluczowych z punktu widzenia określonej wspólnoty mieszkaniowej, zaś administrację, jako bieżącą obsługę nieruchomości. Jednak, aby w pełni zrozumieć co w rzeczywistości oznaczają dwa terminy warto przypatrzyć się im nieco bliżej.

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie to działalność zawodowa, która polega na zawodowym, czyli odpłatnym wykonywaniu pewnych czynności zleconych przez właściciela nieruchomości. Zadania te to prowadzenie i nadzorowanie obsługi nieruchomości, planowanie krótko- i długookresowych celów oraz sposobów ich realizacji w oparciu o zachowanie budynku w stanie niepogorszonym. To także dbałość o jego rozwój i doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomością. Osoby uzyskujące licencję zarządcy podejmują wobec tego decyzje z zakresu zachowania odpowiedniego stanu technicznego obiektów, ich sprzedaży, wynajmu, likwidacji lub przeznaczenia na darowiznę. Tym samym są głównymi doradcami właścicieli w kwestii kierowania nieruchomościami.

Administrowanie nieruchomościami – czy to samo, co zarządzanie?

Jak już ustaliliśmy pomiędzy administrowaniem a zarządzaniem można postawić wyraźną granicę. Administrowanie jest prowadzeniem wyłącznie bieżących czynności związanych z obsługą nieruchomości. Obejmuje takie czynności jak: bieżące kontrole i przeglądy techniczne, naprawy i konserwację bieżąca, sprzątanie, wywóz odpadów bytowych itp.

Więcej informacji znajdziesz na http://status.pl/