Czy istnieje obowiązek posiadania świadectwa energetycznego?

Decydując się na budowę nieruchomości w czasach XX-wiecznych bądź w pierwszych latach XXI wieku nie trzeba było posiadać świadectwa certyfikacji energetycznej budynku. Jednak od 2009 roku taki obowiązek już występuje. Każdy, kto decyduje się na wybudowanie domu i z punktu widzenia prawa jest jego właścicielem musi posiadać certyfikat energetyczny. Nie jest to jednak zwykły przepis mający utrudnić budowę nieruchomości, tylko procedura mająca zapewnić mieszkańcom jak największe bezpieczeństwo. Wystawianiem dokumentu certyfikującego zajmują się firmy świadczące usługi doradcze z zakresu energetyki. Jedną z nich jest Unicon.

Co dokładnie składa się na świadectwo energetyczne?

Certyfikat energetyczny opisuje budynek oraz jego specyfikacje techniczną od strony zużycia energii elektrycznej. Nie będziemy mogli zakończyć budowy domu bez posiadania takiego świadectwa, które świadczy o tym, że w nieruchomości zapewniony jest dostęp do energii elektrycznej. Profesjonalna firma stworzy dokument zawierający wszystkie niezbędne informacje na temat danego budynku. Na stronie www.unicon-termo.pl można przeczytać, że w dokumencie certyfikacji energetycznej są dane zawierające między innymi informacje o wentylacji budynku czy ilości energii która jest niezbędna do ogrzania danej nieruchomości.

Czy istnieją budynki, których nie dotyczy obowiązek posiadania świadectwa energetycznego?

Jeżeli w danej nieruchomości odbywają się obrzędy o charakterze religijnym i z prawnego punktu widzenia są to miejsca kultu, to ich właściciele nie są prawnie zobligowani do posiadania certyfikatu energetycznego. Podobnie jest w przypadku budynków przemysłowych oraz tych wykorzystywanych w gospodarce rolnej.