Co dobrego naszej firmie może przynieść wdrożenie metodyki sure steep?

Biorąc pod lupę popularność na zagranicznym rynku informatycznym systemów wchodzącym w skład metodyki sure steep, nie dziwi coraz częstsze wdrażanie jej w polskich przedsiębiorstwach. Szczególnie dużą popularnością cieszy się system Microsoft Dynamic Nav, z którego korzystają pracujący w zachodnich krajach księgowi, logistycy oraz pracownicy sprzedaży. Kompleksowe wdrożenie tego systemu w polskich firmach niewątpliwie w dużym stopniu wspomoże ich funkcjonowanie oraz ułatwi prace pracownikom zatrudnionych w tych przedsiębiorstwach. Tego rodzaju usługi implementacyjne świadczą profesjonalne firmy takie jak Nav24.

Fazy, z których składa się proces wdrożenia metodyki sure steep

Na początku należy zdiagnozować oraz przeanalizować potrzeby danego klienta. Następnie w etapie projektowania sprawdza się wymagania używanych w procesie procesorów oraz prezentuje to, w jaki sposób każdy z procesów będzie wyglądał we wdrażanym systemie Microsoft Dynamics. W dalszym etapie programiści ustawiają system wedle ściśle ustalonych parametrów, aby spełniał wszelkie wymagania klienta. W fazach testowania oraz szkolenia przeprowadzane są testy akceptacyjne przez użytkowników końcowych. Ostatnimi wykonywanymi czynnościami składającymi się na proces wdrożeniowy metodyki sure steep jest załadowanie w systemie wszystkich niezbędnych danych oraz rozpoczęcie korzystania z oprogramowania.

Na jakie dodatkowe usługi może liczyć klient, u którego zaimplementowana została metodyka sure steep?

Opieka firmy nad klientem nie kończy się wraz z zakończeniem pracy nad wdrożeniem odpowiedniego systemu. Dwoma dodatkowymi etapami są: optymalizacja oraz aktualizacja obecnego oprogramowania. Zapoznając się ze stroną www.nav24.pl można znaleźć więcej informacji na temat implementacji metodyki sure steep.