Czym są leki cytostatyczne?

Chemioterapia jest metodą systemowego leczenia nowotworów złośliwych za pomocą leków cytostatycznych. Cytostatyki zaś, to najdłużej znana grupa leków przeciwnowotworowych o różnym pochodzeniu i różnych mechanizmach działania. Jak powstają, czym się charakteryzują i jak działają te leki?

Czym są cytostatyki?

Cytostatyki to leki przeciwnowotworowe, które działają na aktywnie dzielące się komórki. Nie mają one selektywnego, wybiórczego działania. Możliwe zatem są działania niepożądane, gdyż cytostatyki uderzają nie tylko w patologiczne, dzielące się komórki nowotworowe, ale również w prawidłowe komórki szpiku kostnego, włosów czy błon śluzowych.

Jak działają cytostatyki?

Cytostatyki, produkowane w specjalnych urządzeniach, jakie oferuje np. ActionMed, powodują, że rozwój i podział komórek nowotworowych zostaje zatrzymany. Mechanizmy działania leków są wielokierunkowe. Opierają się głównie na zaburzeniu przebiegu cyklu komórkowego i indukowaniu uszkodzeń, które mają zainicjować śmierć komórek (apotezę). Cytostatyki są przenoszone przez krew i dzięki temu mogą dotrzeć do komórek nowotworowych w obrębie całego organizmu, także do ognisk przerzutowych. Uszkadzają bezpośrednio DNA lub zaburzają procesy przebiegające wewnątrz komórki poprzez produkcję wolnych rodników tlenowych.

Czy cytostatyki są skuteczne?

Skuteczność leczenia zależy od stopnia w jakim zostaną zniszczone komórki nowotworowe, jak również od nowotworu – czasem wyleczenie jest mało prawdopodobne. Wówczas chemioterapię stosuje się w celu zmniejszenia dolegliwości i objawów guza oraz przedłużenia życia pacjenta. Leki dobiera się tak, aby wzajemnie się uzupełniały i atakowały komórkę nowotworową z różnych stron, odmiennymi sposobami. Zatem podczas jednej sesji chemioterapii stosuje się kilka leków cytostatycznych o różnym mechanizmie działania. Wiąże się to ze zwiększeniem prawdopodobieństwa skuteczności terapii. Zastosowanie kilku leków obniża również ryzyko kumulowania i nasilania się działań niepożądanych.