Czym jest franczyza?

Franczyza jest systemem sprzedaży usług, sprzedaży towarów czy też sprzedaży technologii, która jest oparta na nieustannej oraz ścisłej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, które działają niezależnie finansowo oraz prawnie.

Przedsiębiorcy Ci są nazywania franczyzodawcami oraz franczyzobiorcami. Liczne badania wskazują, że liczby firm, które działają w ramach współpracy franczyzowej znacznie rzadziej upadają. Oczywiście w porównaniu do firm, które samodzielnie działają.

Działalność na franczyzowej licencji oznacza jednocześnie obowiązek oraz także prawo według zasad, które zostały przyjęte przez podmiot, który licencji tejże udziela. Współpracę zawiązuje się na podstawie tak zwanej franczyzowej umowy. W niej określone są wszystkie prawa jak i także obowiązki obu stron. Podjęcie działalności daje możliwość franczyzobiorcy do korzystania z pomocy technicznej i handlowej, sposobu postępowania, sposobu prowadzenia działalności, znaku towarowego, „know how” oraz nazwy franczyzodawcy. Gdy dany podmiot podejmuje decyzję o prowadzeniu działalności właśnie na franczyzowej licencji, to może korzystać z jego wiedzy jak i także z doświadczenia.

Dodatkowo uzyskuje także innego bardzo duże korzyści. Poza przywilejami, które wynikają z umowy, przyjmuje się także pewnego rodzaju zobowiązania. Należy być także gotowym na konieczność włożenia kapitału własnego w daną działalność. Dodatkowo należy się liczyć z poufnością wszelkich informacji, z koniecznością przestrzegania standardów obowiązujących w całej sieci jak i także ponoszenia opłat stałych. Jak już wspomniano, to aby rozpocząć działalność na zasadach franczyzy, to zawrzeć należy franczyzową umowę z podmiotem, który za zadanie ma udostępnienie licencji na prowadzenie biznesu. Co do samej umowy, to umowa franczyzowa jest formą pewnego rodzaju umowy nienazwanej. Wynika to z tego, że nie ma unormowania prawnego. Zawarcie takiej umowy opiera się na zasadzie swobody umów.

Zezwala ona na kształtowanie treści danej umowy oraz na dowolne dobranie jej partnera czy też kontrahenta. Właśnie z tego powodu nie ma absolutnie żadnego wzorca franczyzowej umowy. Można jednak wskazać pewnego rodzaju elementy, które w umowie powinny być zawarte. Są to na pewno wszelkie definicje pojęć kluczowych, które w danej umowie się pojawiać będą. Dodatkowo muszą to być postanowienia związane z zawarciem umowy. Wszelkie prawa i obowiązki stron powinny być zdecydowanie dokładnie opisane. Sposoby rozwiązania umowy oraz także ich przyczyny powinny być także szczegółowo opisane.

Franczyza (dostępne firmy można zobaczyć chociażby tutaj – baza franczyz) naprawdę dla wielu przedsiębiorców okazała się strzałem w dziesiątkę. Nie da się ukryć, że dla osób z mniejszym kapitałem/wkładem własnym może się to okazać jedynym rozwiązaniem, aby własną działalność móc prowadzić. W związku z mniejszym ryzykiem przedsiębiorcy czują się pewniej i mają jakiś taki większy komfort psychiczny. Należy mieć także na uwadze to, że franczyza oprócz poczucia bezpieczeństwa, daje także gotowe materiały do pracy i prawie pewny zysk.