Do czego wykorzystujemy tworzywa PET, jakie są ich właściwości i na czym polega recykling?

Tajemniczy dla wielu osób skrót PET oznacza tworzywa sztuczne, będące termoplastycznymi poliestrami. Ich cechami charakterystycznymi są: wytrzymałość mechaniczna oraz wysoka stabilność wymiarowa. Odkryto je w latach 50-tych ubiegłego wieku i wówczas to wykorzystywano jedynie do produkcji cienkich folii. Dopiero po upływie kilku czy kilkunastu lat PET poddano znacznej modyfikacji w wyniku, której został on wzmocniony dzięki włóknom szklanym. Z kolei już na początku lat 70-tych zastosowano technologie, które zaowocowały uzyskaniem produktu przypominającego z wyglądu szkło, natomiast wagowo dużo bardziej lżejszego, a co ważniejsze nietłukącego. I tak, po dziś dzień PET stanowi najlepszy zamiennik szklanych opakowań.

Właściwości termoplastycznych poliestrów

O tym, że wielu producentów, takich jak niezwykle wpływowa na całym świecie grupa Boryszew chętnie wykorzystuje PET do produkcji materiału opakowaniowego, decydują niespotykane dotychczas, unikatowe właściwości polimeru. Przezroczystość, niewielka masa, elastyczność, odporność mechaniczna i odporność na stłuczenia wydają się nie do przecenienia.

Recykling PET

Prócz wymienionych zalet PET, na niezwykłą popularność tego tworzywa wpływa to, że daje możliwość recyklingu, co jest we współczesnych czasach niesamowicie istotne. W tym przypadku zużyte opakowania poddaje się segregacji, sortowaniu i myciu. Sam recykling może odbywać się na dwa sposoby – mechaniczny lub chemiczny. Jak podaje www.boryszew.com.pl pierwszy z wymienionych, zwany często materiałowym polega na rozdrobnieniu tworzywa w specjalnych młynach, w celu pozyskania regranulatu lub recyklatu, które można ponownie wykorzystać. Druga metoda, czyli recykling chemiczny (surowcowy) stanowi rozkład tworzywa pod wpływem temperatury lub reakcji chemicznej do związków niskocząsteczkowych lub do związków wyjściowych.