Audyt i certyfikat energetyczny – krótka charakterystyka

Osoby mniej zorientowane, mieszkańcy domów jednorodzinnych lub właściciele dużych przedsiębiorstw, planując różnego rodzaju działania termomodernizacyjne mogą mieć problem z rozróżnieniem dwóch terminów. Czym jest audyt energetyczny? Czy certyfikat nazywany również świadectwem energetycznym nie jest tym samym? Pora rozprawić się z tymi pojęciami i postawić między nimi wyraźną granicę, gdyż w rzeczywistości oznaczają one zupełnie różne ekspertyzy.

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo energetyczne (certyfikat energetyczny) jest to dokument, który opisuje budynek pod kątem zużycia energii. W związku z tym określa klasę energetyczną budynku i jego zapotrzebowanie na energię, a także ocenia wydajność zastosowanych rozwiązań. Wskazuje koszty eksploatacji, lecz nie proponuje żadnych konkretnych zmian modernizacyjnych, które mogłyby pomóc obniżyć wydatki ponoszone na rzecz energii elektrycznej i cieplnej. Certyfikat ten jest przyznawany na okres 10 lat, co oznacza, że po upłynięciu tego czasu należy go odnowić.

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny budynku wykonuje się tylko raz. Procedura ta polega na skontrolowaniu funkcjonujących źródeł ciepła i instalacji grzewczych. Na jego podstawie opracowywana jest metoda i rozwiązania, dzięki którym optymalizowane są koszty eksploatacji i wydajności energetycznej. Audyt zapewnia gotowe pomysły i profesjonalne doradztwo, tym samym umożliwiając zoptymalizowanie ponoszonych kosztów za ogrzewanie. Wobec tego, ekspertyza termomodernizacyjna obejmuje inwentaryzację systemu grzewczego, ocenę właściwości cieplnych obiektu i jego charakterystykę energetyczną, a także określa na jakie sposoby można przeprowadzić termomodernizację i wskazuje najbardziej optymalną metodę.

Sprawdźcie sami co mogą wam zagwarantować Audyty energetyczne – Unicon